Style outside. Precision inside. Aplikacja Junghans MEGA

Od wyj?tkowo eleganckiego designu, przez niezwyk?y ruch wskazówek a? po komfortowe ustawianie stref czasowych przy pomocy koronki lub aplikacji – zegarki MEGA dostarczaj? wyj?tkowych wra?eń: wzrokowych, dotykowych i emocjonalnych. Zegarek Junghans MEGA nie tylko podaje najdok?adniejszy czas, lecz równie? pi?knie si? prezentuje.

Jetzt bei Google Play
 
 
 

Wyszukiwanie
dystrybutorów

Znajdowanie dystrybutorów
 
 

Znajd? swój Junghans

do doradcy w zakresie zegarków
 
 

Junghans Meister ze szk?em szafirowym

?Meister" - ten przedrostek od zawsze oznacza najlepsze zegarki firmy. Tradycyjnie, ze wzgl?du na swój wygl?d, estetyk? i histori?, zegarki oferowane by?y wy??cznie ze szk?ami z twardego pleksiglasu, które dzi?ki specjalnej pow?oce ma ju? zwi?kszon? odporno?? na zarysowania. Aby uzyska? jeszcze wi?ksz? odporno?? w codziennym u?ytkowaniu, od tego roku mo?liwe jest doposa?enie modeli Meister w szk?o szafirowe. Aby zoptymalizowa? za?amanie ?wiat?a, szk?o jest obustronnie pokryte warstw? przeciwodblaskow? i zabezpieczone pow?ok? typu Hard-Coating.

Znajd? sprzedawc? w pobli?u.
 
 

Zalety

 

Naprawa i gwarancja

 

Szybka i nieskomplikowana realizacja Państwa naprawy poprzez portal serwisowy Junghans

do portalu serwisowego
 

Podró? w czasie

 

Historia fabryki zegarków Junghans od momentu za?o?enia w roku 1861 do dzi?.

wi?cej